Sieci bezprzewodowe z dostępem do Internetu

Cennik niezbędnych elementów sieci i kosztów eksploatacji

Jednorazowe

  1. Karta sieci bezprzewodowej od 100zł (każdy użytkownik musi posiadać jedną kartę)
  2. Punkt dostępowy sieci od 150zł (dzielony przez wszystkich użytkowników, pojedynczy punkt obsługuje do 250 użytkowników, Wymagana liczbna punktów dostępowych zależy od rozmieszczenia użytkowników w sieci)

Przykładowy indywidualny koszt jednorazowy przy 10-ciu użytkownikach 100(1)+300(2)/10=100+30= 130zł

Comiesięczne

  1. Opłata za dostęp do Internetu od 100zł (ponoszony u dostawcy, dzielony przez użytkowników sieci)
  2. Opłata za zarządzanie siecią od 20zł (dzielony przez wszystkich użytkowników sieci)

Przykładowy indywidualny koszt comiesięczny przy 10-ciu użytkownikach 100(1)/10+100(2)/10=10+10= 20zł

Zalety:

To właściwie kompletne koszty stworzenia i eksploatacji sieci. Kto zaoferuje to taniej i lepiej ?!